Gần 200.000 xe ô tô nhập khẩu qua cảng Hải Phòng

Gần 200.000 xe ô tô nhập khẩu qua cảng Hải Phòng

Gần 200.000 xe ô tô nhập khẩu qua cảng Hải Phòng

Theo Phòng Kế hoạch pháp chế – Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, sau 5 năm kể từ khi Cảng Hải Phòng khai thác tàu RORO, tổng số lượng xe ôtô qua Cảng đã đạt  gần 200.000 xe ô tô đóng góp nguồn thu lớn cho thành phố.

Tháng 9, thị trường khu vực Hải Phòng tiếp tục chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 và tình hình cạnh tranh diễn ra gay gắt cả về giá cước và thị phần hàng hóa. Tổng sản lượng hàng hóa qua khu vực giảm 6,5% so với tháng 8/2021 (trong đó hàng container tăng 0,6% và hàng ngoài container giảm 23,5%). Tuy nhiên quý III/2021, sản lượng khu vực Hải Phòng vẫn tăng nhẹ 0,6% và lũy kế 9 tháng tăng trưởng 10,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Từ tháng 7, sản lượng hàng ngoài container thông qua cảng giảm khá sâu do tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Hàng container nội địa có dấu hiệu chững lại và giảm dần. Tuy nhiên sản lượng lũy kế 9 tháng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Container xuất nhập khẩu quý III và 9 tháng đầu năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng khá cao, đặc biệt là mặt hàng ôtô. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng ôtô tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2020. Sau 5 năm kể từ khi Cảng Hải Phòng khai thác tàu RORO, tổng số lượng xe ôtô qua Cảng đã đạt 196.540 xe, đóng góp nguồn thu lớn cho thành phố.

Cảng Hải Phòng đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp trong các mặt công tác trọng tâm như công tác tiếp thị khách hàng, đầu tư, quản lý, thực hành tiết kiệm… Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty trong 9 tháng đầu năm 2021 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng của Cảng Hải Phòng tăng 8,1%, doanh thu tăng 14,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó lợi nhuận SXKD chính tăng 14,6%). Toàn Cảng đón và xếp dỡ 1597 lượt tàu, trong đó 902 lượt tàu container. Trật tự trị an, an toàn vệ sinh lao động tại Công ty được giữ vững. Thu nhập, đời sống của người lao động được nâng cao. Dự kiến thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty 9 tháng đầu năm 2021 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cảng hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, cạnh tranh thị phần gay gắt, với những nỗ lực trong công tác khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, Cảng Hải Phòng tiếp thị thành công hai tuyến dịch vụ mới khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, tiếp thị thêm các tàu container adhoc để tăng sản lượng và doanh thu.

Nguồn: VLR

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!