Bảo hiểm Xuất nhập khẩu và những điều cần lưu ý

Nội dung

Bảo hiểm Xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì?

“Bảo hiểm xuất nhập khẩu là sự cam kết bồi thường của đơn vị bảo hiểm đối với hàng hóa nếu chẳng may hàng hóa gặp những thiệt hại, mất mát, rủi ro trong quá trình vận chuyển.”

Đối tượng bảo hiểm

“Đó là hàng hóa, tài sản, vật thể đang trong quá trình vận chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác”.

Bao gồm cả:

– Thời gian lưu kho,
– Chờ xếp lên phương tiện vận chuyển, trung chuyển
– Chờ chủ hàng nhận lại hàng
– Theo quy định của từng Điều kiện bào hiểm cụ thể cụ thể.

Các nguyên tắc cơ bản (gồm 6 nguyên tắc chính)

insurance-bao-hiem-hang-hoa-xuat-nhap-khau

Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm (insurable interest)

Định nghĩa: (Luật bảo hiểm hàng hải Anh 1906)

 • Người có liên quan hợp pháp đối với hành trình vận chuyển tài sản/ hàng hóa.
 • Người ấy có thể được hưởng lợi nếu tài sản đó được an toàn hay về tới nơi đến đúng hạn hoặc bị thiệt hại nếu tài sản đó bị tổn thất hay tổn hại, bị cầm giữ hoặc có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất đó
 • Người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm.
 • Lợi ích bảo hiểm không cần có khi ký kết hợp đồng nhưng phải có khi xảy ra tổn thất.

Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost good faith)

 • Người được bảo hiểm: có trách nhiệm cung cấp tất cả những thông tin mà họ biết liên quan đến rủi ro được bảo hiểm
 • Người bảo hiểm: trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, không xúi dục khách hàng hoặc nhận một rủi ro mà họ biết là không còn nữa khi người yêu cầu bảo hiểm còn chưa biết.

Nguyên tắc bồi thường (indemnity)

 • Là một cơ chế mà công ty bảo hiểm sử dụng để cung cấp khoản bồi thường tài chính, với mục đích khôi phục tình trạng tài chính ban đầu cho người được bảo hiểm sau khi tổn thất xảy ra
 • Là nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm nói chung, hàng hải nói riêng.

Nguyên tắc thế quyền (subrogation)

 • Người bảo hiểm, sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba có trách nhiệm bồi thường cho mình. (Điểm g khoản 1 Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm)
 • Thư thế quyền (letter of subrogation).

Nguyên tắc cam kết (warranty)

 • Là nguyên tắc bảo hiểm hàng hải nói chung, bảo hiểm hàng hoá nói riêng (Luật bảo hiểm hàng hải Anh 1906)
 • Cam kết ngụ ý (implied warranty): hành trình hợp pháp, tàu đủ khả năng đi biển
 • Cam kết thành văn (Expressed warranty): tàu có P&I, tàu tuân thủ ISM Code…..
 • Hậu quả pháp lý: người bảo hiểm có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm đối với tổn thất nào xảy ra sau khi cam kết bị vi phạm.

Nguyên tắc bảo hiểm trước (Advanced insurance)

 • Người được bảo hiểm có thể mua bảo hiểm trước cho hàng hoá (khi chưa có đủ thông tin chi tiết về lô hàng) ngay sau khi ký kết hợp đồng ngoại thương hay mở chứng từ tín dụng L/C.
 • Người bảo hiểm sẽ phát hành đơn bảo hiểm và xác nhận các thông tin còn thiếu sẽ được thông báo sau.
 • Khi có đầy đủ thông tin, Người bảo hiểm cấp Sửa đổi bổ sung (Endorsement).
 • Nhanh chóng về thủ tục, tránh trường hợp quên không mua bảo hiểm.

Các loại hình bảo hiểm:

 1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển (A, B,C)
 2. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không (~A)
 3. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam (~ C)Các loại bảo hiểm được thể hiện dưới bảng sau:
ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM LOẠI A,B,C CỦA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN – ICC 1982 & ICC 1990 - Chuyển phát nhanh hàng hóa nội địa Quốc tế Indochinapost Vietnam
Các loại hình bảo hiểm 

Giá trị bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Là giá trị bằng tiền của hàng hoá, thường được xác định bằng giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm ký Hợp đồng
Trong Bảo hiểm hàng hoá, Giá trị bảo hiểm là giá theo Hợp đồng mua bán Ngoại Thương (có thể là giá CIF, FOB, CFR….)
Số tiền bảo hiểm: Là khoản tiền nhất định ghi trong đơn Bảo hiểm để xác định giới hạn trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm (thường được đổi ra giá CIF) Số tiền bảo hiểm có thể bao gồm:
– Giá hàng
– 100 % CIF – Cước vận chuyển
– 110% (10% là lãi ước tính của lô hàng)
– Thuế nhập khẩu
– Phí bảo hiểm
– Lãi ước tính (10%Số tiền bảo hiểm)

Hình thức của hợp đồng bảo hiểm hàng hoá:

Hợp đồng nguyên tắc (annual policy):

– Bao toàn bộ kim ngạch trong năm
– Phí đặt cọc, cuối năm điều chỉnh
– Cuối năm, người được bảo hiểm cung cấp chứng từ, báo cáo… để Người bảo hiểm điều chỉnh phí.

Hợp đồng bao (open policy)

– Bao theo kim ngạch, theo hợp đồng ngoại thương,…..
– Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo từng chuyến hàng (Declaration).
– Phí trả theo tháng, quý….theo quy định của Hợp đồng bao trên cơ sở các thông báo.

Mọi chi tiết liên quan xin hãy liên hệ về số Hotline của DanangLogistics nhé!