bảo hiể hàng hóa

Bảo hiểm Xuất nhập khẩu và những điều cần lưu ý

Bảo hiểm Xuất nhập khẩu Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là gì? “Bảo hiểm xuất nhập khẩu là sự cam kết bồi thường của đơn vị bảo hiểm đối với hàng hóa nếu chẳng may hàng hóa gặp những thiệt hại, mất mát, rủi ro trong quá trình vận chuyển.” Đối tượng bảo […]