Vượt “bão” Covid-19, hàng container qua cảng biển tăng ấn tượng

Vượt “bão” Covid-19, hàng container qua cảng biển tăng ấn tượng
Sản lượng hàng container qua cảng biển Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nội dung

Vượt “bão” Covid-19, hàng container qua cảng biển tăng ấn tượng