[Tin tức] Nhiều bất cập về phí bốc dỡ tại cảng biển

[Tin tức] Nhiều bất cập về phí bốc dỡ tại cảng biển

Nhiều bất cập về phí bốc dỡ tại cảng biển

Vì hoạt động rời rạc và cạnh tranh lẫn nhau, nên các cảng hầu hết đang thu phí các hãng tàu nước ngoài với giá tối thiểu, hay nói cách khác, các hãng tàu nước ngoài đều đang trả cho các cảng phí bốc dỡ theo giá tối thiểu.