c/o là gì

C/O là gì? Các loại C/O (giấy chứng nhận xuất xứ)

C/O giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì? Trong bài này mình sẽ viết về định nghĩa C/O là gì, quy trình khai báo C/O và khi làm CO cần chú ý những gì.   C/O là gì ? C/O là chữ viết tắt của Certificate of Origin. Đây là giấy chứng nhận xuất […]