Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 484 tỷ USD sau 9 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 484 tỷ USD sau 9 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 484 tỷ USD sau 9 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 9 đạt hơn 53 tỷ USD là thông tin được Tổng cục Hải quan công bố chiều ngày 12/10.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 484 tỷ USD sau 9 tháng

Cụ thể, tháng 9, nước ta xuất khẩu đạt hơn 27 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% so với tháng 8/2021.Đáng chú ý, 2 nhóm hàng lớn nhất là  điện thoại; máy vi tinh có tăng trưởng khá. Xuất khẩu điện thoại đạt 5,7 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng 8. Trong khi máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,77 tỷ USD, tăng 12,5%.

Ngoài ra, tháng 9 có 3 nhóm hàng khác đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên nhưng vẫn bị giảm kim ngạch so với tháng trước đó. Đó là, máy móc, thiết bị đạt 2,95 tỷ USD, giảm 5,4%; dệt may đạt 2,28 tỷ USD, giảm 14,2%; sắt thép đạt 1.356.291 tấn, kim ngạch 1,4 tỷ USD giảm 11,7% về lượng, giảm 4,3% về kim ngạch.

Ở chiều nhập khẩu, tháng 9 đạt 26,67 tỷ USD, 2,5% so với tháng trước.

Có 3 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch “tỷ đô” trong tháng qua là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; điện thoại và linh kiện. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,92 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. 2 nhóm còn lại đạt kết quả lần lượt là: máy móc, thiết bị đạt 3,67 tỷ USD, giảm 8,3%; điện thoại và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 17,7%. Như vậy, trong tháng 9, Việt Nam xuất siêu khoảng 360 triệu USD.

Thêm một tín hiệu lạc quan là tốc độ sụt giảm kim ngạch cả xuất khẩu, nhập khẩu đều được cải thiện so với tháng 8 trước đó (xuất khẩu tháng 8 giảm 2,3% so với tháng 7/2021, nhập khẩu giảm 6,1%).

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 484 tỷ USD, với mức thâm hụt hơn 2,5 tỷ USD. Cụ thể, xuất khẩu đạt hơn 240,6 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu đạt gần 243,2 tỷ USD, tăng 30,8%.

Nguồn: Hải Quan Online

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!