Hướng dẫn giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu

Hướng dẫn giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu

 Liên quan tới địa điểm làm thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu vận chuyển bằng xe téc, xe bồn qua cửa khẩu đường bộ (cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế), Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Theo đó, về địa điểm làm thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016.

Về việc giám sát hải quan đối với hoạt động bơm xăng dầu từ kho sang phương tiện vận chuyển, cơ quan Hải quan giao doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bơm xăng dầu từ kho sang phương tiện vận chuyển và vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất để làm thủ tục xuất khẩu.

Về việc làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC.

Khi hàng hóa vận chuyển qua khu vực cửa khẩu đường bộ, cục hải quan chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu giám sát chặt chẽ. Chi cục trưởng xác định tỷ lệ và kiểm tra ngẫu nhiên; đối với trường hợp nghi ngờ hàng hóa không phù hợp với khai hải quan về chủng loại, lượng hàng thì yêu cầu doanh nghiệp trưng cầu giám định để xác định thực tế hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời, chi cục trưởng chi cục hải quan định kỳ hàng tuần lập báo cáo tình hình qua cửa khẩu bằng xe téc, xe bồn gửi về Đội Kiểm soát thuộc Cục, Đội Kiểm soát thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu phụ trách địa bàn (số phương tiện, chủng loại, số lượng, ngày giờ qua cửa khẩu).

Nguồn: Hải Quan Online

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!