HĐND TPHCM đồng ý lùi thu phí cảng biển, hỗ trợ doanh nghiệp

HĐND TPHCM đồng ý lùi thu phí cảng biển, hỗ trợ doanh nghiệp

HĐND TPHCM đồng ý lùi thu phí cảng biển, hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. HĐND TPHCM đồng ý lùi thu phí cảng biển, hỗ trợ doanh nghiệp

Trong đó, thông qua việc lùi thời gian thu phí cảng biển đến ngày 1/4/2022 (thay vì 1/10 theo kế hoạch) để hỗ trợ doanh nghiệp theo đề xuất của UBND TPHCM.Đây là lần lùi thời gian thu phí cảng biển lần thứ 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập – tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TPHCM (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại TPHCM và ngoài TPHCM).Mức thu cao nhất là 4,4 triệu đồng/container, mức thấp nhất là 15.000 đồng/tấn đối với hàng rời không đóng trong container.

Theo tính toán, nếu thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1/10/2021 thì số thu dự kiến trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/3/2022) là 1.482 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 lần hoãn thu với thời gian từ ngày 1/7/2021 đến ngày 1/4/2022, các doanh nghiệp được hỗ trợ với khoản thu dự kiến hơn 2.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng đã thông qua các tờ trình của UBND TPHCM, gồm: Hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn thành phố trong học kỳ I năm học 2021-2022 với kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của thành phố khoảng 427 tỷ đồng; Thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài với tổng đầu tư giai đoạn 1 là 15.900 tỷ đồng; Phê duyệt danh mục, lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển thành phố giai đoạn 2021 – 2025, thuộc đối tượng ưu tiên, đầu tư trực tiếp và cho vay của công ty đầu tư tài chính TPHCM; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cùng với ngân sách địa phương và TPHCM; tăng mức chuẩn trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Hải Quan Online

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!