Hải quan Đồng Nai tích cực chuẩn bị cho việc chuyển đổi 2 chi cục

Hải quan Đồng Nai tích cực chuẩn bị cho việc chuyển đổi 2 chi cục

Cục Hải quan Đồng Nai tích cực chuẩn bị để sẵn sàng cho việc triển khai quyết định của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi 2 Chi cục Hải quan Long Thành và Bình Thuận từ mô hình chi cục hải quan ngoài cửa khẩu sang chi cục hải quan cửa khẩu.

Quyết định 1615/QĐ-BTC ngày 24/8/2021 của Bộ Tài chính về việc đổi tên 2 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai là Chi cục Hải quan Long Thành và Chi cục Hải quan Bình Thuận thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Theo đó, Cục Hải quan Đồng Nai đang thực hiện chuyển Đội nghiệp vụ Hải quan cảng Đồng Nai hiện đang thuộc quản lý Chi cục Hải quan Biên Hòa sang Chi cục Hải quan cảng Đồng Nai từ ngày 15/10/2021 theo nội dung Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của 2 chi cục, đồng thời thực hiện điều động nhân sự phù hợp với việc chuyển đổi tên của đơn vị chi cục quản lý.

Cùng với đó, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch đào tạo các lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn liên quan đến quản lý Chi cục Hải quan cửa khẩu. Đồng thời rà soát các văn bản có liên quan đến công tác quản lý Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển để hướng dẫn các đơn vị thực hiện trước ngày 10/10/2021.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng đang gấp rút hoàn tất các vấn đề có liên quan đến việc tạm dừng mã đơn vị hải quan, mã kho, bãi, cảng (nếu có) cũ; đăng ký, chuyển đổi, thực hiện mã đơn vị hải quan, mã kho, bãi, cảng (nếu có) mới trên hệ thống quản lý nghiệp vụ hải quan toàn ngành từ ngày 15/10/2021 đối với 2 chi cục được chuyển đổi tên nêu trên. Đồng thời thông báo công khai các thay đổi về mã đơn vị hải quan, mã kho, bãi, cảng (nếu có) cho cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Cùng với đó, đơn vị cũng đang tiến hành rà soát tất cả các công việc và vướng mắc phát sinh thuộc từng lĩnh vực công tác quản lý, gồm: kiểm tra giám sát, quản lý thuế, chống buôn lậu, kiểm soát hải quan, quản lý rủi ro… có liên quan đến việc chuyển đổi tên đơn vị chi cục. Từ đó có phương án và giải pháp tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ, xuyên suốt, không gây ảnh hưởng ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trước và sau ngày 15/10/2021. Đặc biệt chú ý các nội dung về quản lý thu thuế (ngân hàng, kho bạc…), quản lý nợ thuế, quản lý nguyên phụ liệu tồn kho, hồ sơ không thu, hoàn thuế, các tờ khai còn tồn trên hệ thống…

Cục Hải quan Đồng Nai cũng giao các chi cục được chuyển đổi tên chủ động rà soát, đề xuất các thiết bị cần thiết phải trang bị bổ sung để phục vụ hoạt động của chi cục sau khi được đổi tên thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng…

 

Nguồn: Hải Quan Online

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!