EU ban hành các quy tắc liên quan đến giấy chứng nhận cấp cho các nhà kinh doanh, xuất khẩu ở các nước thứ ba khi xuất khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU

EU ban hành các quy tắc liên quan đến giấy chứng nhận cấp cho các nhà kinh doanh, xuất khẩu ở các nước thứ ba khi xuất khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU

EU ban hành các quy tắc liên quan đến giấy chứng nhận cấp cho các nhà kinh doanh, xuất khẩu ở các nước thứ ba khi xuất khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU

Ngày 19/8/2021, Ủy ban châu Âu, EU ban hành các quy tắc Quy định số (EU) 2021/1378 về việc cấp giấy chứng nhận cho các nhà kinh doanh, nhóm các nhà kinh doanh và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU và thiết lập danh sách các cơ quan kiểm soát được công nhận phù hợp với Quy định (EU) 2018/848.

Theo đó, giấy chứng nhận cho các nhà kinh doanh, nhóm kinh doanh và xuất khẩu ở các nước thứ ba sẽ ở dạng điện tử, và chứng nhận rằng các doanh nghiệp này tuân thủ Quy định (EU) 2018/848.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ sang thị trường Bắc Âu nói riêng và các nước thuộc EU nói chung cần chú ý cập nhật các tài liệu theo đúng quy định của EU.

Quy định số (EU) 2018/848 về sản xuất hữu cơ và dán nhãn sản phẩm hữu cơ, bãi bỏ Quy định số (EU) 834/2007 được ban hành ngày 30/5/2018 và được áp dụng kể từ ngày 1/1/2021.

Nguồn: Logistics Việt Nam

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!