Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hai Chiều Việt Nam – Áo!

Dịch vụ chuyển hàng từ áo về việt nam

Nội dung

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hai Chiều Việt Nam – Áo!

Trong bối cảnh hai quốc gia đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, Áo và Việt Nam đã xây dựng một nền tảng đáng kính cho hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường biển. Danang Logistics, đối tác hàng biển đáng tin cậy, hân hạnh giới thiệu dịch vụ Vận Chuyển Đường Biển từ Áo về Việt Nam. Hành trình cùng chúng tôi sẽ mang đến những lợi ích và cam kết độc đáo, tạo nên sự vận chuyển chất lượng và đáng tin cậy.

Dịch vụ vận chuyển hàng
Dịch vụ vận chuyển hàng

Dịch vụ vận chuyển đi Áo theo hình thức hàng lẻ (Less than Container Load – LCL) và hàng nguyên cont (Full Container Load – FCL)

– Vận chuyển hàng hóa đi Áo theo hình thức hàng lẻ giao hàng tại cảng Áo:

Nếu bạn là người xuất khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (CFR,CIF, CPT,CIP,..) chúng tôi tiến hành như sau

+ Lấy hàng tại kho người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Gom hàng từ nhiều chủ hàng khác và đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40ft

+ Khai báo hải quan, thông quan tại Việt Nam (Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng)

+ Giao hàng tại Cảng Linz, Cảng Krems,..

– Vận chuyển hàng hóa đi Áo theo hình thức lẻ hàng giao hàng tại kho Áo:

Nếu bạn là người xuất khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (DAT,DAP, DDU,DDP,..) chúng tôi tiến hành như sau

+ Lấy hàng tại kho người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Gom hàng từ nhiều chủ hàng khác và đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40ft

+ Khai báo hải quan, thông quan tại Việt Nam (Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng)

+ Giao hàng đến kho tại các khu vực Áo (Cảng Linz, Cảng Krems,..)

– Vận chuyển hàng hóa đi Áo theo hình thức hàng nguyên cont giao hàng tại cảng Áo:

Nếu bạn là người xuất khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (CPT, CIP, DAP, DAT, DPP) chúng tôi sẽ tiến hành như sau

+ Lấy booking từ người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Cấp cont rỗng 20ft hoặc 40ft và vận chuyển cont rỗng đến kho người xuất khẩu

+ Đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40ft và vận chuyển hàng ra Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng

+ Khai báo hải quan, thông quan tại Việt Nam

+ Vận chuyển hàng bằng đường biển đến Cảng Linz, Cảng Krems,..

Dịch vụ vận chuyển hàng
Dịch vụ vận chuyển hàng

– Vận chuyển hàng hóa đi Áo theo hình thức hàng nguyên cont giao hàng tại kho Áo:

Nếu bạn là người xuất khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (CPT, CIP, DAP, DAT, DPP) chúng tôi sẽ tiến hành

+ Lấy booking từ người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Cấp cont rỗng 20ft hoặc 40ft và vận chuyển cont rỗng đến kho người xuất khẩu

+ Đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40ft và vận chuyển hàng ra Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng

+ Khai báo hải quan, thông quan tại Việt Nam

+ Vận chuyển hàng bằng đường biển đến Cảng Linz, Cảng Krems,..

Dịch vụ vận chuyển hàng từ Áo về Việt Nam theo hình thức hàng lẻ (Less than Container Load – LCL) và hàng nguyên cont (Full Container Load – FCL)

– Vận chuyển hàng hóa từ Áo về Việt Nam theo hình thức hàng lẻ lấy hàng tại cảng Áo:

Nếu bạn là người nhập khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (FOB, FCA,FAS) chúng tôi sẽ tiến hành

+ Đại lý lấy booking từ người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Người xuất khẩu chở hàng đến kho của đại lý tại Áo và khai báo hải quan/thông quan

+ Đại lý của Danang Logistics tại Áo gom hàng từ nhiều chủ hàng khác và đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40ft vận chuyển hàng từ Cảng Linz, Cảng Krems,..đến Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng

+ Làm thủ tục khai báo hải quan/thông quan, đưa hàng về kho cho người nhập khẩu

– Vận chuyển hàng hóa từÁo về Việt Nam theo hình thức hàng lẻ lấy hàng tại kho:

Nếu bạn là người nhập khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (EXW, FCA,FAS) chúng tôi sẽ tiến hành

+ Đại lý lấy booking từ người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Đại lý của Danang Logistics tại Áo lấy hàng từ kho của người xuất khẩu và khai báo hải quan/thông quan, gom hàng từ nhiều chủ hàng khác và đóng hàng vào cont 20ft hoặc 40f vận chuyển hàng từ Cảng Linz, Cảng Krems,..đến Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng

+ Làm thủ tục khai báo hải quan/thông quan, đưa hàng về kho cho người nhập khẩu

– Vận chuyển hàng hóa từ Áo về Việt Nam theo hình thức hàng nguyên cont lấy hàng tại cảng Áo:

Nếu bạn là người nhập khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (FOB, FCA,FAS) chúng tôi sẽ tiến hành

+ Đại lý lấy booking từ người xuất khẩu, cấp cont rỗng

+ Người xuất khẩu chở hàng đến cảng Áo và khai báo hải quan/thông quan

+ Vận chuyển từ Cảng Linz, Cảng Krems,..đến Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng

+ Làm thủ tục khai báo hải quan/thông quan, đưa hàng về kho cho người nhập khẩu

– Vận chuyển hàng hóa từ Áo về Việt Nam theo hình thức hàng nguyên cont lấy hàng tại kho Áo:

Nếu bạn là người nhập khẩu và sử dụng điều kiện thương mại (EXW, FCA,FAS) chúng tôi sẽ tiến hành

+ Đại lý lấy booking từ người xuất khẩu, đại lý cấp cont rỗng

+ Người xuất khẩu chở hàng đến cảng Áo và khai báo hải quan/thông quan

+ Vận chuyển hàng từ kho Áo đến Việt Nam

+ Làm thủ tục khai báo hải quan/thông quan, đưa hàng về kho cho người nhập khẩu

Hãy chọnDanang Logistics ngay hôm nay để khám phá một hành trình vận chuyển đáng tin cậy, hiệu quả từ Áo về Việt Nam!

Đọc thêm:

Dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc giá rẻ

Vận chuyển chứng từ đi Châu Âu từ Hà Nội uy tín 

Dịch vụ gửi bánh in qua Đài Loan