CMA CGM quyết định dừng tất cả các đợt tăng giá cước giao ngay đến đầu năm 2022

CMA CGM CMA CGM quyết định dừng tất cả các đợt tăng giá cước giao ngay đến đầu năm 2022

CMA CGM quyết định dừng tất cả các đợt tăng giá cước giao ngay đến đầu năm 2022

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá cước vận tải đường biển liên tục tăng vì cầu vượt quá cung, cảng biển tắc nghẽn, thiếu container rỗng, thiếu lao động làm phát sinh  chi phí trong nhiều khâu của chuỗi cung ứng. CMA CGM quyết định dừng tất cả các đợt tăng giá cước.

Mặc dù các đợt tăng giá theo quan hệ cung-cầu thị trường có thể tiếp tục trong những tháng tới, nhưng CMA CGM đã quyết định không thực hiện bất kỳ đợt tăng giá cước giao ngay nào nữa đối với tất cả các dịch vụ được vận hành dưới thương hiệu của mình (CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosul, ANL, APL).
Quyết định này áp dụng cho giá cước giao ngay và có hiệu lực ngay lập tức cho đến ngày 1/2/2022.

CMA CGM cũng đang tiếp tục đầu tư để tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ. Tập đoàn đã nâng công suất của đội tàu đang hoạt động thêm 11% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, thông qua việc bổ sung các tàu mới và mua tàu cũ. Trong 15 tháng qua, Tập đoàn cũng đã tăng năng lực đội tàu container thêm 780.000 TEU.

Thông qua các biện pháp này, CMA CGM mong muốn cải thiện các mối quan hệ khách hàng có giá trị và hỗ trợ khi họ vượt qua những thách thức trong chuỗi cung ứng hàng hóa hiện nay.

Nguồn: Logistics Việt Nam

DaNang Logistics hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!