su khac biet cua mbl va hbl

Điểm khác nhau giữa MBL và HBL là gì?

Điểm khác nhau giữa MBL và HBL là gì?

Điểm khác nhau giữa MBL và HBL là gì? Hôm nay hãy cùng Danang Logistics tìm hiểu về “Điểm khác nhau giữa MBL và HBL là gì” nhé !!! Khái niệm về MBL Master Bill of lading là một chứng từ vận tải, được sử dụng trong vận chuyển đường biển, được phát hành, có […]