cảng cát lái

Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm 5 cảng mới

Thủ tục hải quan xuất khẩu nhôm thỏi

TP HCM sắp có thêm 5 cảng mới Giai đoạn 2021-2025, TP HCM ưu tiên xây dựng thêm 5 cảng mới với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 870 tỉ đồng. Đó là cụm cảng trung chuyển ICD, phường Long Bình (TP Thủ Đức), cảng cạn ICD khu […]