cách tra mã hs

Cách tra mã HS CODE và 6 quy tắc xác định HS CODE

Cách tra mã HS CODE Hiện nay Việt Nam áp dụng mã HS với hàng hóa là 8 số, một số nước trên thế giới có thể dùng mã HS với 10 hoặc 12 số. Có nhiều cách để tra mã HS cho hàng hóa: Dùng biểu thuế để tra mã HS CODE Trong đó […]