các loại hàng hóa hàng không

Các loại hàng hóa phổ biến trong vận tải hàng không

Các loại hàng hóa trong vận tải hàng không Vận chuyển đường hàng không có các quy định nghiêm ngặt về các loại hàng hóa được phép vận chuyển. Cụ thể, ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về các loại hàng trong vận chuyển hàng không 1/ GENERAL CARGO (HÀNG THÔNG THƯỜNG) […]