Automatic stabilizers

QuickTake: Những thuật ngữ kinh tế hoàn toàn mới sinh ra từ Covid-19

Cuộc suy thoái toàn cầu đầu tiên do đại dịch gây ra đã để lại những dấu ấn trong từ điển kinh tế học bằng một số thuật ngữ hoàn toàn mới; và khiến các thuật ngữ mơ hồ đó được đưa ra để “mổ xẻ”. Các thuật ngữ này; một số dùng để thể […]