aircago

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Air Cargo là gì? Hiểu một cách đơn giản thì Air Cargo chính là vận chuyển hàng hóa bằng máy bay hay còn được gọi là vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Với hình thức này, hàng hóa sẽ được sẽ được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng các phương […]