ai và logistics

AI VÀ CÔNG CUỘC THAY ĐỔI CÁCH VẬN HÀNH LOGISTICS

AI VÀ CÔNG CUỘC THAY ĐỔI CÁCH VẬN HÀNH LOGISTICS Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp logistics và chuỗi cung ứng. Robot Nhiều công ty đang ứng dụng Robotics trong quy trình quản lý chuỗi cung ứng. Gồm các hoạt động như: giao hàng, […]